I pojistka může být cesta k povýšení

Zaměstnanecký poměr s sebou přináší práva, ale i povinnosti. Aby si člověk peníze vydělal a zasloužil, musí pilně pracovat, mít dobrou pracovní morálku, poctivou docházku a měl by i on sám vzít kousek odpovědnosti na sebe. A to zejména v případě, když se něco zkazí, pokazí nebo vysloveně způsobí zaměstnavateli škodu.

Zákoník práce sice na takové situace pamatuje, ale vždy je lepší vyřešit věc dohodou a vzniklou škodu nahradit pojistkou. Právě při takových situacích slouží pojištění profesní odpovědnosti. Jedná se o odpovědnost pojištěného za škodu, kterou způsobil jako zaměstnanec svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovně-právním vztahu.

Široký rozsah ochrany

Maximální pojistná částka, která lze pro toto pojištění sjednat je půl milionu korun. Je-li tak sjednáno v pojistné smlouvě, limit spoluúčasti je maximálně 5.000 Kč. Mezi další výhody této pojistky patří široký rozsah pojistné ochrany, varianta Standard bez zkoumání druhu pracovní činnosti, možná speciální tarif pro Řidiče nebo tarif Řidič PLUS pro zaměstnance, kteří mají služební auto i k osobnímu použití.

Pojistka profesní odpovědnosti platí celosvětově, je tedy vhodná i na služební cesty. Spoluúčast na škodě je nízká, a tak se pojištěnci vždy vyplatí. Nutno říct, že vaší snahy podílet se finančně na úhradě, zaměstnavatel jistojistě ocení a bude vám jedině ku prospěchu. ERGO pojišťovna se na pojištění odpovědnosti a majetku specializuje, proto lze u ní sjednat ty nejlepší podmínky.

Krytí i při náročnějších úkolech

Máte nervy, že jste způsobili při plnění pracovního úkolu škodu svému zaměstnavateli? S pojištěním ERGO ji nemusíte hradit sami. Jak jednoduché. Kontaktujte klientský servis a vyjednejte si ty nejlepší podmínky. Nebudete litovat. Budete chráněni a u svého šéfa ihned stoupnete v ceně. Budete mít otevřenou cestu ke svému povýšení a nikdo se nebude bát svěřovat vám náročnější úkoly, protože v případě nouze, jste krytí.